Şəhər Nasosxanası

 


 

Qazma Ərazisinin Tikintisi

 


 

Suvarma Sisteminə Giriş Yolunun Tikintisi

 


 

Suvarma Sisteminin Tikintisi

 


 

İstehsal Emalatxanısı və Anbarların Tikintisi

 


 

Neft və Qaz Sahə Düşərgəsi və Anbar Sahəsi

 


 

Neft Yataqlarında Sahələrin Tikintisi

 


 

Bölgələrdə Boru Kəmərinin Çəkilməsi Prosesi

 


 

Su və Kanalizasiya Sistemlərinin Yenidən Qurulması

  

Su Təchizatı Xətlərinin və Kanalizasiya Sistemlərinin Yenidən Qurulması

 


 

Xırdalan Şəhərində Yol Tikintisi

 


 

Yol Tikintisi Prosesi

 


 

Su Kanalı və Kollektorun Təmiri

 


 

Su Anbarlarında Nasosxana

 


 

Su Təchizatı Xəttinin Yenilənməsi və Izolyasiyası

  

Villa Tikintisi və Landşaft Dizaynı