Cəmi işçilərin sayı 180
Mühəndis və rəhbərlik heyyəti 20
Qaynaqçılar 35
Mülki və senaye tipli tikinti işləri üzrə heyyət 40
Sürücülər və xüsusi texnika idarə edən heyyət 55
Xidməti heyyət 30