1. Torpağ işləri;
 2. Monolit beton və dəmir-beton konstruksiyaların qurulması, yığma beton və dəmir-beton konstruksiyaların quraşdırılması;
 3. Dam örtük işləri:
  • rulon materiallardan dam örtükləri;
  • polimer və bitum-emulsiya tərkibli dam örtükləri;
  • ədədi materiallardan dam örtükləri;
  • metal lövhə detallarından dam örtükləri;
 4. Yüngül qoruyucu konstruksiyaların quraşdırılması:
  • metal konstruksiyalar;
 5. Daxili mühəndis sistem və avadanlıqlarının quraşdırılması işləri:
  • texnolojı boru, su və kanalizasiya xəttlərinin, avadanlıqların, hesabat və nəzarət cihazlarının; quraşdırılması;
 6. Açıq və qapalı akvatoriyalrda dəniz və çay hidrotexniki qurğularının tikintisində hidrotexniki işlər:
  • dambaların (torpaq bəndlərin) tikintisi;
  • limanların tikintisi;
 7. Nəqliyyat tikintisi:
  • İ və İİ dərəcəli avtomobil yolları;
  • İİİ, İV və V dərəcəli avtomobil yolları;
 8. Sənaye, mülki və ictimai obyektlərin tikintisi:
  • tribunalı açıq idman qurğuları;
  • tutumu 5 min nəfər və daha çox;
 9. Xüsusi qurğuların tikintisi və quraşdırılması:
  • boru kəmərləri;
  • maqistral;